Niet tevreden? Stuur uw bestelling retour

Bestelling retour sturen of annuleren

Iedereen die op internet koopt heeft wettelijk het recht om de bestelling zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retour te sturen. 

Wanneer u besluit om een artikel terug te sturen, houd dan de volgende regels in acht.
 
1. Binnen 14 dagen moet u de retour zending aanmelden per e-mail 
2. De goederen compleet met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aanbieden
3. Na dat wij uw mail hebben ontvangen heeft u veertien dagen de tijd om de spullen bij ons aan te leveren
4. U bent zelf aansprakelijk voor de aankomst van de retourzending
 
Indien u er voor kiest om zelf uw aankoop retour te brengen in ons magazijn zitten hier verder geen kosten aan verbonden.
Mocht u niet de mogelijkheid hebben om zelf uw aankoop retour te brengen kunt u gebruik maken van onze eenvoudige retourservice.
Onze professionele bezorgdienst haalt uw meubelen bij u thuis op voor een bedrag van 89,-, Na ontvangst en goedkeuring van de retourzending
zullen wij binnen 10 dagen het aankoopbedrag -/- de eventuele gemaakte kosten voor het bezorgen en/of retour halen op uw rekening terug storten.
 
Als u de koop van een website order wilt ontbinden dan kunt u gebruik maken van deze voorbeeld brief:
 

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum ontvangst product / datum afsluiten dienst] uw product ontvangen/ dienst afgesloten. Op grond van de regels in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
maak ik gebruik van mijn recht op bedenktijd.

[indien u een product hebt ontvangen:]

Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

[als u het (aankoop)bedrag al hebt betaald:]

Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na datum van deze brief retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

 

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

Retouren kunnen verzonden worden naar:

Neem hiervoor contact met ons op, soms kunnen retouren naar de winkel en soms naar het magazijn.