Bestelling retour sturen of annuleren

Iedereen die op internet koopt heeft wettelijk het recht om de bestelling zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retour te sturen. 

Wanneer u besluit om een artikel terug te sturen, houd dan de volgende regels in acht.
 
1. Binnen 14 dagen moet u de retour zending aanmelden per e-mail 
2. De goederen compleet met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aanbieden
3. Na dat wij uw mail hebben ontvangen heeft u veertien dagen de tijd om de spullen bij ons aan te leveren.
 
Alle verzendkosten komen voor uw eigen rekening en u bent zelf aansprakelijk voor de aankomst van de retourzending. 
Na ontvangst en goedkeuring van de retourzending zullen we binnen 7 dagen het aankoopbedrag op uw rekening terug storten.
 
Als u de koop wilt ontbinden dan kunt u gebruik maken van deze voorbeeld brief
(helaas zijn wij wettelijk verplicht dit soort onzinnigheden te publiceren)
 

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum ontvangst product / datum afsluiten dienst] uw product ontvangen/ dienst afgesloten. Op grond van de regels in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
maak ik gebruik van mijn recht op bedenktijd.

[indien u een product hebt ontvangen:]

Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

[als u het (aankoop)bedrag al hebt betaald:]

Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na datum van deze brief retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

 

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

Retouren kunnen verzonden worden naar:

Neem hiervoor contact met ons op, soms kunnen retouren naar de winkel en soms naar het magazijn.